เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน กับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน โดยเปิดโอกาส ให้นักเรียน-นักศึกษาได้ร่วมสัมผัสคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนใน ยุครัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้ในทุกมิติของการจัดแสดงด้วยรูปแบบสื่อผสมสมัยใหม่ ตลอดจนหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมไว้ในห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในยุค รัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดงรวม ๙ ห้องนิทรรศการ ประกอบด้วยห้อง
      ๑. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (เหตุที่มาของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์)
      ๒. เกียรติยศแผ่นดินสยาม (ความวิจิตรงดงามของพระบรมมหาราชวัง)
      ๓. เรืองนามมหรสพศิลป์ (เพลิดเพลินไปกับศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ)
      ๔. ลือระบิลพระราชพิธี (ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธี)
      ๕. สง่าศรีสถาปัตยกรรม (เยี่ยมชมวัง วัด และบ้านในยุครัตนโกสินทร์)
      ๖. ดื่มด่ำย่านชุมชน (ดื่มด่ำกับงานหัตถศิลป์รอบเกาะรัตนโกสินทร์)
      ๗. เยี่ยมยลถิ่นกรุง (เที่ยวรอบกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านการ์ตูนอนิเมชั่น)
      ๘. เรื่องรุ่งวิถีไทย (สัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย ผ่านพาหนะชนิดต่างๆ)
      ๙. ดวงใจปวงประชา (ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์)

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยสถาบันการศึกษาใดที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้เป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อกำหนดวันเวลา และรอบการเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และหวังว่า อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะได้มีโอกาสต้อนรับ สถาบันการศึกษาและคณะนักเรียน-นักศึกษาของท่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่