ทรงพระเจริญ
การจองรอบล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์งดให้บริการชั่วคราว ระหว่...

      [ประกาศ!] . อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์งดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยถึงกำหนดตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคาร ตลอดจนระบบจัดแสดง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจะเปิดให้บริการปกติในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ...กิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลวันแม่ ๑๒-๑๓ สิงหาคมนี้ ...

      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าเข้าชม ตลอดทั้งวัน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. (รอบเข้าชมสุ...