ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

 

100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ +๖๖(๐)๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร +๖๖(๐)๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓


 

100 Ratchdamnoen Klang Rd. Bowonniwet Phra Nakhon Bangkok 10200
Tel. +66(0)2 621 0044,+66(0)22265047-48 Fax; +66(0)2 621 0043


วันและเวลาทำการ

 

  • เวลาทำการ   เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
     
  • รอบเข้าชม    มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รอบต่อวัน

 

โดยรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๕.๐๐ น. และ ในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง

รอบสุดท้าย เวลา ๑๓.๐๐ น.


แผนที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

 

แผนที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

**************************

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่