อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!

     

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!

 

สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ชวนให้เพลิดเพลินกับการอ่าน และทางห้องสมุดยังมีบริการ สื่อมัลติมีเดีย เกมมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ตอีกด้วย... 
 

และสำหรับท่านที่ต้องการความเงียบสงบในการอ่านหนังสือ เรายังมีในส่วนที่เรียกว่า "ห้องเงียบ" ไว้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑-๐๐๔๔ ต่อ ๑๐๗