ทรงพระเจริญ
การจองรอบล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
รายละเอียดการเข้าชม

การเข้าชม

          ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่     (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

         **หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง      จะใช้เวลา ในการรับชม    ๒ ชั่วโมง

         **หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๔  ชั่วโมง

  


อัตราการเข้าชม
                                     
 
  • ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
  • เข้าชมฟรี สำหรับ
  • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)                               ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
  • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
  • ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
 
** ค่ามัดจำเครื่องแปลภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ ๑,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง

โปรโมชั่น อาคารนิทรรน์รัตนโกสินทร์

BTS

     แสดงบัตร BTS Rabbit รายเดือน รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     แสดงบัตร BTS Rabbit รายเดือน รับสิทธิ์เข้าห้องสมุดฟรี ๑ ท่าน

     แสดงบัตรพนักงาน BTS รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

 

TRUE

     แสดง SMS รับสิทธิซื้อบัตรเข้าชม ๑ แถม ๑

     ส่วนลด ๑๐% เฉพาะสินค้า R-Shop

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

 

ATM ธอส.

     แสดงบัตร ATM เข้าชมฟรี ๒ ท่าน (๒๕๐ สิทธิ)

     ส่วนลด ๑๐% เฉพาะสินค้า R-Shop

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 

MUSE PASS  Season ๔

     แสดงบัตร Muse pass  Season ๔ รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 

MUSE PASS  Season ๕

     เริ่มจำหน่ายบัตร Muse passSeason ๕  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

     (บัตรมีอายุการเข้าชม ๑ ปี นับจากวันที่ ซื้อบัตร)

     แสดงบัตร Muse pass  Season ๕ รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

 

TK Park

     แสดงบัตรสมาชิก TK Park รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๒ ท่าน

     ส่วนลด ๑๐ % เฉพาะสินค้า R-Shop

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 

บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต

     มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในการซื้อบัตรเข้าชม

     อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ๑ ใบฟรี ๑ ใบ

     ส่วนลด ๑๐ % เฉพาะสินค้า R-Shop

    (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)