กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

Rattanakosin Exhibition Hall therefore geared towa...

      The Crown Property Bureau was pleased to welcome more than 100,000 visitors in Rattanakosin Exhibition Hall last year.  The Bureau therefore geared towards the opening of two new exhibitions – “The Colorful Thai Wayof Living” and “The Heart and Soul of the Nation&rdqu...Activity in July....

      ...