กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกับ BTS
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

You are invited to Children's Day Exhibition Fine ...

      Invites go out. Fine Children's Day Exhibition period. Saturday, January 8 2554 10.00 17.00 As multi-purpose hall. Building Science Exhibition period. "Cruise contemporary. With activities and rewards.     * Music Performance from From Wat...Activity in July....

      ...