ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

รายละเอียดการจองรอบเข้าชม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีรายละเอียดของเวลาทำการ   และบริการส่วนต่างๆ ดังนี้
  • วันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 
  • การเข้าชม จะแบ่งเส้นทางการเข้าชมออกเป็น ๒ เส้นทาง ดังนี้
      o เส้นทางที่ ๑ ชม ๗ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง 
      o เส้นทางที่ ๒ ชม ๒ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง 
      o สามารถรับชมได้ เส้นทางละ ๑๖ คน  / รอบ
  • บริการห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า ตลอดจนสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกด้าน โดยมีอัตราค่าใช้บริการ ดังนี้
      o สมัครสมาชิกรายปี ๑๐๐ บาทต่อปี เข้าใช้บริการฟรี ตลอดอายุสมาชิก
      o ประชาชนทั่วไป ที่ไม่เป็นสมาชิก เสียค่าบริการ ๒๐ บาทต่อวัน 
      o นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสงฆ์ และสามเณร ใช้บริการฟรี
  • นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีจุดที่น่าสนใจ และบริการเสริม อาทิ
      o โถงกิจกรรมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐๐ ตร.ม. สำหรับจัด นิทรรศการหรือกิจกรรมหมุนเวียน ตลอดปี
      o จุดชมทิวทัศน์ ชั้น ๔ 

 


วิธีการจองรอบเข้าชม

๑. ตรวจสอบรอบเข้าชมสำหรับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจองรอบ
๒. สอบถามวัน - เวลา  ที่สามารถเข้าชมได้ กับคุณเบญจางค์ ชาตรูประชีวิน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๖ - ๕๐๕๐ หรือ ๐๒ - ๖๒๑ - ๐๐๔๔ ต่อ ๑๓๑ ก่อนทำหนังสือส่ง
๓. ทำหนังสือขออนุญาตเข้าชม ระบุวัน-เวลา และรอบเข้าชมให้ถูกต้องก่อนส่งเอกสาร 
๔. ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชม มายังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ
โทรสาร : ๐๒ - ๖๒๑ -๐๐๔๓
๕. อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะดำเนินการส่งหนังสือตอบรับกลับไป 
 
 
 

 

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่