ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงานโดยมีตำแหน่ง  ดังนี้

 

 1. เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ  ( Exhibition Guide )  ด่วน !
 2. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนิทรรศการ ( Tour Guide ) ด่วน !
 3. หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ( Guest Relations Supervisor ) ด่วน !
 4. เจ้าหน้าที่เลขานุการ (Secretary )  ด่วน !
 5. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Maketing ) ด่วน !
 6. ช่างเทคนิคระบบงานจัดแสดง ( Technician)
 7. เจ้าหน้าที่ออกแบบงานกราฟฟิค ( Graphic Designer )
 8. หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ( Training Supervisor )
 9. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ( Training Manager )
 
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบดี
 • มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร, การนำเสนอให้ข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ)

 

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง
 • เอกสารอื่นๆ อาทิ ใบผ่านงาน, ใบผ่านการฝึกอบรม, ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

อาคารฯ หยุดทุกวันจันทร์ เวลาทำการ ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.

มีสวัสดิการพื้นฐาน และชุดยูนิฟอร์ม

 

วิธีการรับสมัครงาน

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ผ่านทางอีเมล์ rtks2010@gmail.com

หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ติดต่อที่ คุณจิระภัทร วงแก้วเจริญ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๒