ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

Rattanakosin land of love music

etc.

ท่านสามารถตรวจสอบรอบเข้าชม โดย “ดับเบิ้ล คลิ๊ก” วันที่ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงจำนวนที่ว่างในช่อง Available สำหรับที่ว่างที่เหลืออยู่ขณะนั้น ในช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ


:

วันและเวลาทำการ

  • ๑. เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
  • ๒. รอบเข้าชม มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๐ น. – ๑๕.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รอบต่อวัน
  • ๓. สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ที่ต้องการจองรอบเข้าชม กรุณาประสานรอบเข้าชมก่อนทำหนังสือ
    อย่างน้อย ๑๕ วัน ที่ส่วนงานจองรอบเข้าชมสำหรับหมู่คณะ เบอร์โทร ๐๒-๒๒๖-๕๐๕๐ หรือ ๐๒-๖๒๑-๐๐๔๔ ต่อ ๑๓๑ ในวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
    *รอบที่จองอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรอบตามความเหมาะสม
โดยรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๕.๐๐ น. และในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง รอบสุดท้าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

หมายเหตุ: อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดให้ชม เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
  • ✧ ชมนิทรรศการ ๔ รอบ : ๑๐.๐๐ น./ ๑๐.๓๐ น./ ๑๑.๐๐ น./ ๑๑.๓๐ น. (รอบสุดท้าย)
  • ✧ ชมการแสดงของเด็กและเยาวชน : เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. (ชมฟรี)
  • ✧ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๕๐๕๐


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่