ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     
เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอเชิญมาครื้นเครงกับเพลงลำตัด ที่ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโต้ตอบกันด้วยถ้อยคำคมคาย โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
พบกับ
การแสดงลำตัด เป็นการแสดงพื้นบ้านภาคกลางของไทย เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบคือ “รำมะนา” ซึ่งจะมีใช้ในการแสดงเพลงพื้นบ้านลำตัดเท่านั้น เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ และพัฒนาจนมาเป็นรูปแบบการแสดงในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเกี้ยวพาราสี โต้ตอบกันด้วยถ้อยคำที่มีความคมคาย ให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
 
ชมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๐๔๔
 
หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่