เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชม การแสดงความสามารถของเยาวชน เข้าชมฟรี ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

     

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของเหล่าผู้ชม ที่ยังคงคิดถึงการแสดงความสามารถของเยาวชน ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แห่งนี้ หลังจากที่งดการจัดกิจกรรมไปหลายเดือน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการเปิดม่านเวทีการแสดงใหม่ในครั้งนี้ เชื่อได้เลยว่าจะไม่ทำให้เหล่าผู้ชมที่รอคอยการแสดงของเยาวชนผิดหวังอย่างแน่นอน

 

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชม การแสดงความสามารถของเยาวชน เข้าชมฟรี ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยได้จัดเตรียมการแสดงถึง ๓ ชุดเพื่อสร้างความบันเทิงให้ทุกท่าน

 

เริ่มต้นการแสดงชุดแรกในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. การบรรเลงดนตรีไทย โดยเยาวชนคนเก่งจากวงธาณีดนตรีไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมเป็นอย่างดี เป็นการรวมตัวของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจาก “อาจารย์ธาณี แสงอรุณ” อาจารย์ดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การแสดงชุดที่ ๒ เวลา ๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๕ น. ชมการบรรเลงเปียโน โดยนายเจตน์ วิเศษณัฐ (น้องก้อง) เยาวชนจากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่กลับมาเยือนเวทีการแสดงเพื่อเยาวชน เพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้ง และในครั้งนี้ น้องก้องได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ ชะตาชีวิต มาบรรเลงในรูปแบบของการเดี่ยวเปียโน

 

ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๕ – ๑๑.๐๐ น. ชมการแสดงโขน ตอน “จับนาง” โดยชมรมวัดมหาธาตุนาฏยศิลป์ ซึ่งน้อง ๆ ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ ภายใต้การฝึกสอนของครูโขนที่มีชื่อเสียงเป็นรู้จักของคนทั้งประเทศ ได้แก่ “ครูเฮ้ง” นายสหัสพร เปล่งพานิช และ “ครูตั๊ก” นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์

 

ขอเชิญทุกท่านให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔  

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่