ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศโครงการ “สานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

     

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศโครงการ “สานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

 

ฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดโครงการ “สานฝันดนตรีเพื่อเยาวชน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีทักษะทางการเล่นดนตรีและการขับร้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต

 

โดยมี นางสาวพิชญา  รัตนพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และนายปัทมนิธิ  เสนาณรงค์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำหลักสูตร ตารางเรียน วิธีการฝึกซ้อม และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากความสามารถทางด้านดนตรีและการขับร้อง นำทีมโดย อาจารย์ดำริห์  บรรณวิทยกิจ (ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการ) อาจารย์เศรษฐวุฒิ  ปัญญวัตวงศ์ (อาจารย์ผู้ควบคุมวง) อาจารย์ยศพล  คุ้มจั่น และอาจารย์นฤมล  โพธิเวส

 
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━
ติดตามข่าวสาร อัปเดตพร้อมกันได้ทุกช่องทาง yes
Facebook : nitasrattanakosin
Twitter : rattanakosin53

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่