ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ในวาระก้าวสู่ปีที่๕ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอมอบโอกาสพิเศษให้ประชาชนเข้าชมฟรี ทุกวันที่๕ของเดือน ตลอดปี๒๕๕๗ เริ่ม ๕ มิถุนายน ศกนี้เป็นต้นไป

     

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่