ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
รายละเอียดการเข้าชม

การเข้าชม

          ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่     (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

         **หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง      จะใช้เวลา ในการรับชม    ๒ ชั่วโมง

         **หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๔  ชั่วโมง

  


อัตราการเข้าชม
                                     
 
  • ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
  • เข้าชมฟรี สำหรับ
  • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)                               ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
  • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
  • ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
 
** ค่ามัดจำเครื่องแปลภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ ๑,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง

โปรโมชั่น อาคารนิทรรน์รัตนโกสินทร์

BTS

     แสดงบัตร BTS Rabbit รายเดือน รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     แสดงบัตร BTS Rabbit รายเดือน รับสิทธิ์เข้าห้องสมุดฟรี ๑ ท่าน

     แสดงบัตรพนักงาน BTS รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

 

TRUE

     แสดง SMS รับสิทธิซื้อบัตรเข้าชม ๑ แถม ๑

     ส่วนลด ๑๐% เฉพาะสินค้า R-Shop

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

 

 

MUSE PASS  Season ๕

     เริ่มจำหน่ายบัตร Muse passSeason ๕  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

     (บัตรมีอายุการเข้าชม ๑ ปี นับจากวันที่ ซื้อบัตร)

     แสดงบัตร Muse pass  Season ๕ รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

 

TK Park

     แสดงบัตรสมาชิก TK Park รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม

     อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ๑ ใบฟรี ๑ ใบ

     ส่วนลด ๑๐ % เฉพาะสินค้า R-Shop

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

 

บมจ.กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต

     มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในการซื้อบัตรเข้าชม

     อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ๑ ใบฟรี ๑ ใบ

     ส่วนลด ๑๐ % เฉพาะสินค้า R-Shop

    (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)