ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกๆ ท่าน

     

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เปิดให้บริการแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกๆ ท่าน

 

โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการในแต่ละเส้นทางลดลงเป็นการชั่วคราว เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนี้

- เส้นทางที่ ๑ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๘ ท่าน

- เส้นทางที่ ๒ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๖ ท่าน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ปิดรอบการเข้าชมนิทรรศการในเวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เพื่อทำความสะอาด) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่