ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศจากอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

ด้วยในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
มีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าชมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอประกาศแจ้งรอบเข้าชมสำหรับผู้ที่สนใจ โดยมีรอบที่เปิดให้เข้าชม จำนวน ๔ รอบ ดังนี้

รอบเวลา: ๑๐.๐๐ น. , ๑๐.๒๐ น. , ๑๐.๔๐ น. และ ๑๑.๐๐ น.
จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละ ๓๒ ท่าน
(*ห้องสมุดจะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.)

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔
.
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
#rattanakosinexhibitionhall

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ