ทรงพระเจริญ
การจองรอบล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าเข้าชม ทุกรอบเข้าชม

     

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าเข้าชม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (รอบเข้าชมรอบสุดท้าย ๑๗.๐๐ น.) พร้อมกันนี้ขอเชิญชมนิทรรศการ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "สืบสานพระราชปณิธานแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ