ทรงพระเจริญ
การจองรอบล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

เพลิดเพลินได้ความรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

     

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือสำหรับเด็ก ด้วยบรรยากาศการอ่านแบบสบายๆ เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ชวนให้เพลิดเพลินกับการอ่าน และทางห้องสมุดยังมีบริการ สื่อมัลติมีเดีย เกมมัลติมีเดีย และอินเทอร์เน็ตอีกด้วย... 
 

และสำหรับท่านที่ต้องการความเงียบสงบในการอ่านหนังสือ เรายังมีในส่วนที่เรียกว่า "ห้องเงียบ" ไว้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑-๐๐๔๔ ต่อ ๑๐๗