อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงลูกกรุงในงาน “ย้อนวันวาน ขับขานเพลงรัก” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ชมฟรี

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงลูกกรุงในงาน “ย้อนวันวาน   ขับขานเพลงรัก” พบกับนักร้องคุณภาพ น้ำเสียงเอกลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” และรายการ “The Golden Song” อาทิ น้องอลิศ น้องกองปราบ น้องเฟริส์ และน้องยะหยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ชมฟรี ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์