ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงลูกกรุงในงาน “ย้อนวันวาน ขับขานเพลงรัก”

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงลูกกรุงในงาน “ย้อนวันวาน   ขับขานเพลงรัก” พบกับนักร้องคุณภาพ น้ำเสียงเอกลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” และรายการ “The Golden Song” อาทิ น้องผิงผิง น้องแหนมเนืองน้องบาร็อก น้องแอ๊ค ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ชมฟรี ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์